Overslaan en naar de inhoud gaan

Westrijdreglement

Organisatie

Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast van alle wedstrijden die Poes Partout organiseert. Per wedstrijd gelden bijzondere voorwaarden. De bijzondere voorwaarden hebben voorrang indien deze afwijken van de algemene voorwaarden. 

Poes Partout kan de voorwaarden of de prijzen op elk ogenblik wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien de omstandigheden dit vereisen, kan Poes Partout de wedstrijd beëindigen, onderbreken of wijzigen. Poes Partout is niet verantwoordelijk voor technische storingen die het verloop van de wedstrijd beïnvloeden. In ieder geval heb je geen recht op een schadevergoeding. 

Deelnemingsvoorwaarden

Je bent minstens 18 jaar en je woont in België of Nederland. Door deel te nemen aanvaard je de algemene en bijzondere voorwaarden. Je garandeert dat de door jou verstrekte gegevens juist zijn. Je kan slechts éénmaal deelnemen en het gebruik van verschillende e-mailadressen is niet toegelaten. Laattijdige antwoorden of inzendingen komen niet in aanmerking en in geval van misbruik of bedrog word je uitgesloten.

Deelname is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Je neemt geldig deel door de wedstrijdvraag, de quiz en de schiftingsvraag in te vullen. Je wint als je de juiste antwoorden geeft en de schiftingsvraag het dichtst benadert. In het geval van een ex-aequo wint de deelnemer die als eerste het juiste antwoord heeft doorgestuurd.

Als je voor een wedstrijd een foto, tekening, tekst of video moet inzenden, kiest een jury de winnaar(s). Je deelname is pas geldig indien je inzending op de website gepubliceerd is (elke inzending wordt gemodereerd voor publicatie). Indien er in het kader van een wedstrijd bepaalde deelnemingscriteria gelden, moet je inzending hieraan voldoen. Je kan de beslissing van de jury onder geen enkele voorwaarde betwisten.

Prijzen 

Er is maximum één prijs per deelnemer. Een prijs is nominatief, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Je kan een prijs niet overdragen aan derden, inwisselen of inruilen voor cash. Voor geschenkbonnen of aankoopbonnen is er vaak een geldigheidsdatum waar je rekening mee moet houden. De prijzen worden enkel verstuurd naar geldige adressen in België en Nederland.

Poes Partout verleent geen enkele garantie m.b.t. de prijs en is niet aansprakelijk voor schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de prijs. Poes Partout is niet aansprakelijk als derden of partners de prijs niet overhandigen of als er fouten en tekortkomingen zijn. Poes Partout is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of vertraging door toedoen van de post of een andere vervoerder.

Winnaars

Bij winst brengt Poes Partout je op de hoogte via de contactgegevens (e-mail of postadres) die je vermeld hebt op je inschrijvingsformulier. Als je wint, aanvaard je dat Poes Partout je naam publiceert op de website en/of social media kanalen (Facebook, Instagram,...). 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en definitief. Je kan deze niet aanvechten en Poes Partout voert geen correspondentie hierover (per brief, e-mail of telefonisch). 

Intellectuele eigendomsrechten

Als je in het kader van een wedstrijd een foto, tekening, tekst of video inzendt, verklaar je uitdrukkelijk de auteurs- en intellectuele eigendomsrechten te bezitten. Of je moet tenminste aantonen dat je de voorafgaande schriftelijke toestemming hebt bekomen om het materiaal te gebruiken. Je bent in elk geval verantwoordelijk voor het ingezonden materiaal en je vrijwaart Poes Partout van iedere aanspraak door derden.

Door deel te nemen aan een wedstrijd geef je Poes Partout de toestemming het ingezonden materiaal te reproduceren, te publiceren en te gebruiken voor online (website & social media) en offline (print & drukwerk) communicatie, zonder enige beperking in tijd en ruimte en zonder dat je hiervoor vergoed wordt. Als er personen of minderjarigen worden afgebeeld, garandeer je dat je de nodige toestemming hebt verkregen voor gebruik van betreffende afbeeldingen door Poes Partout. 

Dieronvriendelijke, kwetsende, racistische, seksistische en vernederende beelden of commentaren zijn niet toegelaten. Reclameboodschappen of product placement ook niet. Bovendien mag het ingezonden materiaal niet in strijd zijn met de privacy, de openbare orde en de goede zeden. Elke inzending die niet beantwoordt aan de in het wedstrijdreglement geformuleerde voorwaarden, wordt uitgesloten. 

Gebruiksvoorwaarden

Door deel te nemen aan wedstrijden en op de website van Poes Partout te surfen, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden

Privacy

Jouw gegevens zijn veilig en worden enkel verwerkt met jouw medeweten en toestemming. In het kader van een wedstrijd worden je gegevens enkel gebruikt om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen (controle inzendingen, communicatie winnaars & toekenning prijzen). Raadpleeg onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie. 

En jouw gastbijdrage?

Ben jij stiekem gek van katten? Kruip je graag in de pen of maak je leuke foto’s, video’s, gifs of illustraties?

Word Contributor